Patronen doorbreken

Gepubliceerd op 10 augustus 2023 om 16:35

 

“Ik weet wat ik moet doen, maar toch lukt het me vaak niet”. 

Als je bedenkt om het dit keer echt anders aan te pakken in een gesprek met die collega of je leidinggevende merk je vaak toch dat het lastiger is als het moment daar is.

Herkenbaar? Het zelfbeeld is opgebouwd uit meerdere lagen en speelt een rol in waarom we blijven handelen in oude patronen. 

Het zelfbeeld

Je zelfbeeld is opgebouwd vanaf je bestaan. Je wordt als baby geboren en als kind leer je hoe het leven werkt via allerlei basisregels van belangrijke opvoeders. Vanaf dat moment leer je 'voldoen aan' voorwaarden en regels om bij de samenleving te passen. Deze basisregels horen bij het leven en je opvoeders leren je een beeld te vormen hoe het leven werkt. Opvoeders doen dit met veel liefde en kennis die zij weer hebben meegekregen van hun opvoeders. Je leert naar deze basisregels te handelen, voelen en denken. Je bouwt steeds meer een beeld op van hoe jij vindt dat je hoort te handelen en gaat je er vervolgens naar gedragen. Op basis hiervan bouw je een zelfbeeld op, dat kan zowel positief (ik ben zorgzaam of ik ben slim) als negatief (ik ben slap, ik ben niks waard etc.). Vaak begin je in het volwassen leven te vergeten dat je hier afstand van kan nemen.

 

Wanneer je het gevoel hebt dat je volledig aan dat zelfbeeld moet voldoen om er bij te horen, geloof je dat je jouw zelfbeeld daadwerkelijk bent en dit de enige waarheid is. Je gaat minder observeren en bekijkt jezelf minder van een afstandje. Dit kan zowel bij een positief als een negatief zelfbeeld beklemmend zijn. Wanneer je vind dat je volledig moet handelen naar je zelfbeeld beperk je jezelf slechts tot dat beeld. Dit kan ervaren worden als minder flexibel/veerkrachtig. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat je niet mag afwijken van je zelfbeeld op een moment dat het beter voor je zelfzorg zou zijn om het wel te doen.

Het belang van observeren

Wanneer je jezelf gaat observeren, kijk je van een afstand naar jezelf in een situatie. Als je die mogelijkheid hebt, dan wordt het leuk! Er ontstaat namelijk ruimte waardoor je een keuze krijgt waar je in mee kunt gaan. Je bent niet langer je zelfbeeld, maar het zelfbeeld is een verhaal dat je hebt opgebouwd door de jaren heen. Een verhaal dat onderzocht kan worden en afgepeld kan worden laagje voor laagje tot terug naar je bestaan.  Door te observeren kun je alvorens jouw besluit om te handelen op de situatie kijken naar jouw waarden en vandaaruit handelen i.p.v. op de automatische piloot. Het handelen vanuit je waarden brengt je dichter bij jezelf. Waarden vanuit je ‘bestaan’, ook wel het 'hier en nu' en niet alleen vanuit ons opgebouwde zelfbeeld. Wanneer je hier regelmatig de tijd voor neemt is de kans groot dat je meer innerlijke rust gaat ervaren. Je kunt situaties anders bekijken en gaat er anders naar handelen. Handelen naar hoe het bij jouw past, waardoor het minder energie kost en meer vanzelf gaat. Je gaat stap voor stap loslaten wat jou niet dient en gaat staan voor jouw waarden, omdat je merkt dat dit echt bij draagt aan wie je bent en wat bij je past.

Kijken naar je patronen (ouder-volwassene-kind)

Wanneer jij merkt dat er regelmatig iets niet helemaal lekker loopt in een gesprek met de ander kun je kijken naar de patronen in dat gesprek. Misschien herken je dat je bijvoorbeeld snel boos, onzeker of streng reageert in een gesprek. Een manier om afstand te nemen van je zelfbeeld is door te kijken hoe jij reageert op de ander en de ander op jou. In het filmpje laat ik zien hoe reacties vanuit ons zelfbeeld een effect kunnen hebben op de ander. We kunnen reageren van uit de ouder-modus, kind-modus en volwassen-modus. We kunnen per situatie verschillend reageren. Op het moment dat jij door hebt vanuit welke modus jij handelt in een gesprek kun je uit de interactie stappen die gaande is en reageren vanuit een andere modus die meer helpend is voor jezelf en indirect ook voor de ander.

Ouder of kind modus

Deze modussen gaan over normen/waarden en overtuigingen die je gedurende je leven hebt geleerd aan te nemen. 

Een paar voorbeelden van ouder-modussen die beperkend kunnen zijn: controlerend ('Heb je dit wel gedaan?'), bevelend ('Ik wil dat je dit nu doet'), eisend ('Dit moet je nu meteen afhandelen.'), stellig ('Zo is het gewoon'), beschuldigend ('Door jou ben ik nu te laat'), negatief kritisch ('Ik heb je hele tekst gelezen maar mis .... en .... staat er ook niet in'), betuttelend ('Ik doe dat wel even voor je'), redden ('Als je dat lastig vind neem ik het wel van je over').

Een paar voorbeelden van aangepaste kind-modussen die beperkend kunnen zijn: Doen wat hoort ('Als je dat zo wilt doe ik dat'), opstandig zijn (' Dat ga ik echt niet doen voor jou'), volgen zonder na te denken ('Als jij het zegt zal het wel zo zijn'), slachtoffer ('Ik doe het allemaal niet goed, ik ben een slapeling etc.'), klager ('Ja maar hij zei ....'), giechelen/weglachen, ongeremd/over grenzen gaan.

Volwassen modus

In deze modus ben je je bewust van de dingen die je doet. In deze modus geef je een directe reactie vanuit het hier en nu op wat je doet, denkt en voelt. Je wisselt informatie uit en stelt vragen. Je luistert naar de ander. Je neemt je verantwoordelijkheid, kan oplossingsgericht denken en voelt authentieke gevoelens. Je kunt de dialoog met elkaar aangaan. Hier passen vragen en reacties bij als: 'Voor mij voelt dat ...', 'Ik merk dat dit voor mij ....', 'Hoe is dat voor jou?', 'Hoe pak jij dit precies aan?', ' Ik zie dat je ...'. Reageren vanuit de volwassenmodus geeft ruimte en voelt vrijer voor zowel jezelf als de ander. Wanneer jij vanuit de volwassen-modus reageert nodig je de ander uit dit ook te doen. De volwassenmodus stimuleert een dialoog en gelijkwaardigheid in het gesprek.

 

Bewust (be)leven vraagt tijd investeren in jezelf, aandacht geven aan jezelf en jouw leven met al je mooie en minder mooie kanten, zodat dit minder grip op je geeft en je meer ruimte kunt geven aan investeren in jouw waarden!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.